Paul A. Levine bude přednášet na Masarykově univerzitě a v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR o Genocide Studies

Docent univerzity v Uppsale a hlavní odborný konzultant výzkumného centra archeologie zla Dr. Paul A. Levine bude ve středu 3. října přednášet studentům katedry politologie FSS Masarykovy univerzity v Brně. Tématem přednášky „The Challenge(s) for Genocide Studies Today; Internationally and in the Czech Republic“ bude pozice oboru Genocide Studies (studia genocid) ve světě, metodologie a potenciál oboru ve vztahu k Holocaust Studies a uvedení oboru v České republice z hlediska politických a pedagogických potřeb.

Ve čtvrtek 4. října se v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky uskuteční seminář „Smysl a význam oboru Genocide Studies a jeho uvedení v České republice“. Cílem semináře je seznámit ústavní činitele s činností, metodami a smyslem oboru Genocide Studies, který v západních zemích působí již patnáct let. Dr. Paul A. Levine seznámí účastníky semináře se stručnou historií oboru a jeho významem v posilování demokratických hodnot a boje proti projevům násilí a nenávisti ve společnosti.

Seminář organizuje pod záštitou poslance Parlamentu ČR Robina Böhnische Výzkumné centrum archeologie zla, o.p.s. – nezávislá výzkumná a vzdělávací organizace, jejímž cílem je vytvoření výzkumného a pedagogického centra pro srovnávací studium genocid.

Dr. Paul A. Levine je docent, který přednáší dějiny holocaustu na Hugo Valentin Centrum při univerzitě v Uppsale. Doktorát získal na téže univerzitě roku 1996 za dizertaci „Od lhostejnosti k aktivismu; švédská diplomacie a holokaust v Evropě, 1938 – 1944“.

Dr. Levine je také spoluautorem knihy „Řekněte to svým dětem, kniha o holocaustu v Evropě 1933 – 1945“ [Tell ye your Children, a book about the Holocaust in Europe, 1933- 1945]; téměř dva miliony výtisků této knihy se distribuovalo nebo prodalo ve Švédsku, Německu, Portugalsku, Finsku, Francii, Rusku, Lotyšsku, Estonsku, Norsku, Dánsku a Japonsku.

Dr. Levine přednáší už více než dvacet let o Raoulu Wallenbergovi, Švédsku a holocaustu, a o paměti a pedagogice holocaustu a genocid pro akademickou i širokou veřejnost v Severní Americe, Izraeli a po celé Evropě. Jeho zatím poslední publikací je zásadní studie o Raoulu Wallenbergovi s názvem „Raoul Wallenberg v Budapešti; mýtus, historie a holocaust“ [Raoul Wallenberg in Budapest; Myth, History and Holocaust].

V červnu 2012 Dr. Levine vystoupil na první mezinárodní konferenci v České republice věnované studiu genocidy „Mountains of Moses: Revolta, odboj a záchrana obětí hromadného vyhlazování ve 20. století“. Na konferenci přednesl hlavní příspěvek na téma „Studium genocidy dnes: přehled a analýza“ a dále představil srovnání mýtu a historické skutečnosti působení švédského diplomata Raoula Wallenberga v Budapešti v roce 1944.

Příspěvek byl publikován v rubrice Dokumenty. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.