Workshop „Od učitele ke studentům: Pedagogické přístupy ve výuce o genocidách v současném školství“

IMG_2832Workshop docenta Paula A. Levina z Univerzity v Uppsale pro pedagogy na téma výuky o holocaustu a dalších genocidách se koná v úterý 24. září od 15:00 do 19:00 v Praze-Bubnech.

Záměrem vzdělávacího workshopu je poskytnout pedagogům základních a středních škol inspiraci, nástroje a metody, jak efektivně vyučovat a seznamovat studenty s tématem genocidy –  její historií, historickou pamětí a důležitostí v současném sociálním a politickém kontextu.

Genocida je, bohužel, součástí moderní historie. Pro porozumění současnému světu je potřebné pochopit, co genocida znamená pro jednotlivce a komunity. Toto porozumění též zvyšuje šance na to, aby se případy genocidního násilí v budoucnu neopakovaly.

Předpokladem porozumění je existence školní výuky o masovém pronásledování a zabíjení, které se událo v mnoha zemích po celém světě. Mladou generaci je důležité seznamovat s tím, co je považované za zločin všech zločinů – s genocidou. I když hovoříme o této potřebě, v žádném případě to není jednoduchý nebo příjemný vyučovací předmět.

Vzdělávací workshop na téma pedagogických přístupů ve výuce o genocidách v současném školství se skládá z krátké přednášky a praktické diskuse o historických pramenech, dokumentech, fotografiích, příkladech, filmech a dalších médiích z různých případů genocid 20. století, díky čemuž pedagogové získají vhled do tragické reality případů genocidního násilí. Dlouhodobým metodickým cílem výuky o genocidách prostřednictvím různých reprezentací je, aby se otázky „jak, kdy, kde a nakonec PROČ“ staly základem pro výuku tohoto tématu ve školních třídách.

Dr. Paul A. Levine je docent, který přednáší dějiny holocaustu v Hugo Valentin Centrum – centru pro studium holocaustu a genocid při univerzitě v Uppsale (Švédsko). Doktorát získal na téže univerzitě roku 1996 za dizertaci „Od lhostejnosti k aktivismu; švédská diplomacie a holokaust v Evropě, 1938 – 1944“. Paul A. Levine je také spoluautorem knihy „Řekněte to svým dětem, kniha o holokaustu v Evropě 1933 – 1945“; téměř dva miliony výtisků této knihy se distribuovalo nebo prodalo ve Švédsku, Německu, Portugalsku, Finsku, Francii, Rusku, Lotyšsku, Estonsku, Norsku, Dánsku a Japonsku.

Dr. Levine přednáší už více než dvacet let o Raoulu Wallenbergovi a holocaustu, a o paměti a pedagogice holokaustu pro akademickou i širokou veřejnost v Severní Americe, Izraeli a po celé Evropě. Jeho zatím poslední publikací je zásadní studie o Raoulu Wallenbergovi s názvem „Raoul Wallenberg v Budapešti; mýtus, historie a holokaust“.

Od roku 2012 aktivně spolupracuje s pražským Výzkumným centrum archeologie zla při vytváření koncepce výzkumného programu a pedagogických aktivit. Dr. Levine se v České republice věnuje přednáškové činnosti (přednášel na konferenci Mountains of Moses 2012, v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně).

Program pedagogického workshopu:

Přivítání a úvod: 15:00- 15:15

Šimon Krbec, ředitel, Výzkumné centrum archeologie zla, o.p.s.

Přednáška: 15.15- 16.30

Porozumění genocidám v současném světě

Dr. Paul A. Levine, The Hugo Valentin Centre, Univerzita v Uppsale

Přestávka na kávu: 16.30-16.50

Workshop: 16.50- 18.00

Z archivu do školní třídy: Použití autentických historických dokumentů při výuce o genocidách

Přestávka na kávu: 18.00- 18.20

Workshop: 18.15- 18.45

Jak prostřednictvím různých zobrazovacích prostředků “představit” genocidu žákům a studentům

Film and diskuse

Závěrečná diskuse: 18.45- 19.00

Je v současné střední Evropě možné vyučovat o historii a paměti událostí genocidního násilí?

Vstup na workshop je zdarma. Workshop se koná ve speciálně upraveném vagonu Vlaku Lustig, který stojí na druhé koleji nádraží Praha-Bubny. Vagon bude vytápěn. Tlumočení z angličtiny do češtiny zajištěno.

Příspěvek byl publikován v rubrice Novinky. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.